Stanovy

Generál

Najväčšia moc v légii. Každý sa musí podriadiť!


Plukovník

Druhá najväčšia moc v légii. Pravá ruka veliteľa.


Podplukovník

Má na starosti velenie jednotlivých skupín.


Poručík

Vysoký post vo velení.


Legionár

Najskúšenejší vojáci v armáde. Vysoký post, vysoké slovo.


Seržant

Skúsení a údatní vojaci légie.


Zbrojnoš

Pokročilý vojak légie.


Kadet

Menej skúsený vojak vo výcviku.


Regrút

Novo prijatý člen v skúšobnej dobe.


Brigádnik

Čakatel na prijatie do légie. Je povinný počúvať všetky rozkazy vojákov krvavej légie.