Kódex


Každý vojak je povinný počúvať rozkazy Generála či iných vysokých hodnosti.

Každý vojak je povinný dodržovať miestne zákony.

Problém jednotlivca je problémom všetkých.

Od každého vojaka je požiadovaný rešpekt, disciplína a poslušnosť.

Pre légiu život položím.

Drž formáciu - najsilnejší sme ako celok.

Každý vojak je viazan mlčanlivosťou.

Do kasární môže vstúpiť len vojsko Krvavej Légie.

Dezertérov nestrpíme! Ten kto by sa o to pokúsil, bude lovený a nakoniec popravený.

Légia je rodina, Légia je tvoj život a preto je tvojou povinnosťou brániť jej česť.