Úvod


Vitajte na stránke Andarijskej armády menom Krvavá Légia!


Krvavá Légia. Légia plná cti, bitiek a bohatstva. Silná légia, mocná, najbohatšia a v tej dobe sčítaných cez pät tisíc mužov a žien. Avšak mal sa na ňu zniesť temný mrak neúspechu. Vodca légie pričuchol k moci a bohatstvu natoľko, až sa mu aj to zdalo málo.

Vyslal tak légiu do mrazivých končín hľadať svätý artefakt, ktorý by mu zaručil nesmrteľnosť. Artefakt však bol len úbohou povedačkou, bájou, legendou a cena za ňu bola vysoká. V belostnom snehu padali telá. Telá kedysi plné života, smiechu aj chuti bojovať a žiť lepší život. Telá, ktoré počúvali rozkaz. Sneh, potom zafarbený do červena, tak ukázal nevôľu bohov a zrazil tak légiu na kolená.

Krvavá légia sa utopila v krvi a s poslednými mužmi vodca utiekol. Trest bohov však zďaleka neskončil. Dali život odplate.Odplate menom Rawn. Povstal plný života, túhy po pomste a vydal sa nájsť zradcu, ktorý obetoval ich životy za vidinou nesmrteľnej slávy. Vtedy, keď oným mečom preklial zhýralé srdce vodcu, prisahal légiu obnoviť, keď sa posledné zbytky rozpŕchli. V týchto končinách už légiu nezaložil. Vydal sa tak na cesty až prišiel k pevnine, ktorú jej ľud nazýval Andariou.

Krajinu cisársku. Tu sa rozhodol znovu légiu vytvoriť a obnoviť tak jej slávu, možno aj takú akú mala pred tým. Nachádzal v onej zemi priateľov, s ktorými môže túto prísahu splniť a spoločne sa tak spojili a vytvorili novú, mladú Krvavú Légiu..